Bitcoins verdi

Av Svein Inge Remeijer Østebø 01.02.2022


Helt enkelt kan man si at bitcoins verdi styres av tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen høyere enn antall bitcoin til salgs så øker prisen. Er salgspresset høyere enn etterspørselen så går prisen ned.


Hvis vi likevel skal prøve å si litt om hva som gjør bitcoin verdifullt må vi se på:

  • Grunnverdi
  • Behov for endring av pengesystem
  • Driftskostnad
  • Verdilagring
  • Positive fremtidsutsikter


Bitcoins grunnleggende egenskaper gir bitcoin det jeg har valgt å kalle en grunnverdi. Med en pengemengde på maksimalt 21 millioner er bitcoin en knapp ressurs. Konsekvensen blir at kjøpekraften til hver enhet trolig øker over tid. I fiatsystemet er pengemengden uendelig og kjøpekraften til hver enhet synker over tid. Med bitcoin kan to parter gjøre sikre overføringer, når som helst, uten å være avhengig av en tredjepart. For å gjør overføringer i fiatvaluta er en avhengig av en tredjepart til å verifisere betalingen. For store overføringer må en dermed ofte tilpasse seg bankers åpningstider. Fiat systemet er et urettferdig system som gjør de rike rikere. Dette fordi de mest velstående har eiendeler som kan stilles som sikkerhet for nye lån. Med nye lån kan en investere, og tjene enda mer penger. I tillegg kan banker velge hvem de vil ha som kunder. Det betyr at mange av de svakeste i samfunnet blir holdt utenfor banksystemet. En bitcoinstandard vil være et mer rettferdig system hvor alle som er villig til å gjøre en innsats for verdiskapning vil ha en mulighet til å delta. Bitcoins egenskaper gjør at bitcoin er et alternativ til dagens pengesystem og gir bitcoin en grunnleggende verdi.


Verden trenger bitcoin. Veldig mange mennesker lever i land hvor inflasjonsprosenten er tosifret. Lønningene øker ikke i samme takt og kjøpekraften går nedover i en rasende fart. De rike blir rikere, mens de fattige må jobbe hardere og hardere for tjene nok penger til å få mat på bordet. Det er i slike land behovet for endring er størst. Det betyr ikke at vestlige land med en lavere inflasjon ikke trenger bitcoin. Undersøkelser viser at selv i OECD-land (verdens rikeste land) er det bare rundt 50% av befolkningen som stoler på myndighetene sine. Bitcoin kan være det beste alternativet vi har per i dag. El Salvador er per i dag det eneste landet i verden som har bitcoin som offisiell valuta, men trolig vil flere følge etter. Om flere land innfører bitcoin blir det flere brukere. Det vil si flere som skal dele på den knappe resursen og prisen vil gå oppover.


Med driftskostnad mener jeg kostnaden av å frigi/mine en bitcoin. Maskinene som brukes til mining av bitcoin er dyre og driften av bitcoinblokkjeden krever mye strøm. Estimater fra 2021 hevder at det koster fra 7.000 til 20.000 dollar å mine 1 bitcoin. Prisen er selvsagt veldig avhengig av strømprisene. For at mining skal være profitabelt må bitcoin prisen være høyere enn driftskostnaden. Ved at belønningen for å mine bitcoin halveres hvert 4. år øker også driftskostnadene. Dette vil kunne drive prisen på bitcoin opp fordi minerene må ha en høyere pris for å drive profitabelt. Når det er sagt så er en selvsagt alltid avhengig av etterspørselen. Er det ingen som er villig til å betale prisen minerene krever, kan de bli tvunget til å selge lavere for å dekke noen av sine kostnader.


Som jeg har skrevet om tidligere er bitcoin en ressurs som egner seg veldig godt til verdilagring over tid. Antallet eiere av bitcoin på verdensbasis har økt enorm det siste året. Statistikk viser også at mange kjøper bitcoin for å lagre dem lenge. #HODL er blitt et uttrykk for å holde på bitcoin. Jo flere som #hodler bitcoin, jo færre vil være til salgs. Dette vil presse prisen opp.


Det er veldig mye som skjer innen blokkjedeteknologi og kryptovaluta nå. Det bygges stadig bedre infrastruktur. Det blir lettere og lettere å få kjøpt kryptovaluta. Tesla og Kjell Inge Røkke har allerede posisjonert seg og kjøpt bitcoin. Jeg tror vi vil se flere store bedrifter og land som ønsker å kjøpe og holde noe bitcoin fremover. I Tyskland og Sveits har noen av de største bankene nå sagt at de vil tilby kundene sine bitcoin gjennom dem. Hvis en får bankene med på laget i stedet for at de skal kjempe i mot vil nok veldig mange flere våge å kjøpe bitcoin. Bitcoin blir ofte sammenlignet med hvordan internett har utviklet seg. Ser en på antall eiere av bitcoin og sammenligner med antall brukere av internett så er en fortsatt tidlig på 90-tallet. Med andre ord er det fortsatt tidlig. Selv om prisen til bitcoin på kort sikt er veldig volatil, skjer det så mye positivt akkurat nå, at etter min mening ser bitcoins fremtid lysere ut enn noen gang.