Bitcoins utfordringer

Av Svein Inge Remeijer Østebø 01.02.2022


Bitcoin har potensiale til å erstatte den amerikanske dollaren som verdens reservevaluta. For at det skal kunne bli en realitet, er det en del utfordringer som må løses.  


Noen av bitcoins største utfordringer er:

  • Allmenn aksept
  • Myndigheter og lovgivning
  • Usannheter i media
  • Internett-tilgang
  • Sikker lagring
  • Andre kryptovalutaer


Almenn aksept

En av bitcoins største utfordringer er at det er vanskelig å forklare for folk. Folk har problemer med å skjønne at det kan ha en verdi og at det er penger. Mange tenker at bitcoin bare er for datainteresserte ungdommer og avfeier det som at det angår ikke meg. For at flertallet av befolkningen skal skjønne hva bitcoin er og hvorfor det er et bedre og mer rettferdig pengesystem enn dagens system så må det en massiv folkeopplysning til. Bitcoin må forklares på en måte som gjør at folk forstår hva det er og hva det kan utrette for verden. En er også avhengig av at de som driver folkeopplysningen er noen folket stoler på.


Regulering

Mange vil hevde at for å stoppe bitcoin må en forby internett. Det er nok på mange måter sant, men om bitcoin skulle bli forbudt vil det i alle fall bremse fremgangen til bitcoin. De aller fleste er jo interessert i å følge de lover og regler som gjelder i samfunnet. Skulle bitcoin mining bli forbudt mange steder vil det kunne gå utover sikkerheten til nettverket. Med dagens pengesystem befinner myndighetene seg veldig nær landets pengesekk, og har muligheten til å påvirke trykking av penger. Dette medfører mye makt og kontroll. Med en bitcoinstandard vil denne makten i stor grad tas fra myndighetene. Mange vil nok si at det bare er sunt å skille penger og politikk, men det er naturlig at myndigheter vil kjempe for å beholde makten over pengesekken.


Media

Media bidrar også i stor grad til å svekke bitcoins rykte. Det spres altfor ofte falske rykter og direkte usannheter. I en god del tilfeller kan nok journalisten unnskyldes med at han eller hun ikke vet bedre, men det hadde ikke kostet mye tid og krefter å sjekke med noen som kan bitcoin, før en setter en sak på trykk. Dessverre er nok jakten på overskrifter og klikk ofte prioritert foran å få en balansert artikkel. Ofte er det også kjente økonomer som har blitt rike på det nåværende pengesystemet som uttaler seg negativt. Dette er folk som mange ser opp til og som folk hører på. Det en ikke tenker så mye på er at disse folkene har insentiv for å fortsette med dagens urettferdige pengesystem hvor de rike bare blir rikere. Det finnes heldigvis også gode og mer nyanserte artikler om bitcoin og kryptovaluta, men fortsatt er det nok sånn at for hver positiv sak er det ti negative.


Internett-tilgang

Bitcoin er en mulighet for ca 1,7 milliarder mennesker rundt om i verden som av ulike grunner ikke har tilgang på banktjenester. Dette er et av favorittargumentene til folk som er positive til bitcoin. Det som sjelden blir nevnt er at cirka en tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til internett. Jeg vil tro at en god del av de som ikke har tilgang til banktjenester også hører til i gruppen som ikke har internett. Uten internett blir det vanskelig å bruke bitcoin som pengesystem.


Lagring

Sikker lagring av bitcoin er utfordrende. Bitcoin kan eksempelvis lagres på datamaskin, mobil, kryptobørs, multisignatur lommebøker eller egne eksterne enheter. Mulighetene er mange, men alle innebærer risiko. Risikoen for å bli hacket gjelder alle alternativene, også eksterne enheter. Risikoen for hacking er muligens lavest for multisignatur lommebøker, men med dette alternativet er du da avhengig av andre for å tilgang til midlene dine. Eksterne enheter, mobiler og datamaskiner kan mistes eller bli ødelagt. Skulle en bli alvorlig syk eller dø risikerer man at familien ikke får tilgang til verdiene dine dersom du ikke har laget en plan for slike hendelser. Et alternativ til lagring på en ekstren enhet er å kjøpe andeler i en bitcoin spot ETF (Electronic traded fund). Denne typen fond er i ferd med å komme for fullt nå. Du kjøper da andeler i ETFen på en vanlig børs. Prisen til ETFen speiler prisen til bitcoin og selskapet som utsteder ETFen kjøper og lagrer bitcoin på fysiske enheter. En spot ETF skal være 100% dekket av den underliggende ressursen den representerer. Ved å kjøpe en spot ETF vil du få risiko mot selskapet som utsteder ETFen, men disse selskapene har ofte mye bedre likviditet en vanlige banker i vestlige land.   


Ved å lagre dine coins hos en tredjepart, eksempelvis en kryptobørs, vil en del mene at du ikke har full råderett over dine egne penger. Noe som for så vidt er sant i og med at børsen kan finne på å stenge kontoen din. Hos velrenommerte børser er nok denne risikoen minimal. Kjente børser har blitt hacket i 2014 (Mt. Gox) og 2016 (Bitfinex). Siden dette har de fleste eksperter anbefalt folk å ikke lagre sine coins på børser. Det må likevel sies at blant de mest kjente og største børsene som opererer i dag har ikke jeg hørt om noen alvorlige hackerangrep siden 2016. Dermed kan det bli en vurdering om du selv er i best stand til å ta vare på dine egne coins, eller om de som bruker millioner av dollar hvert år på sikkerhet, er de som er best rustet til å ta var på dine coins.  Konklusjonen blir at hver enkelt kryptoeier må finne en løsning som vedkommende er komfortabel med.   


Andre kryptovalutaer

Andre kryptovalutaer er også en brems for bitcoin. Selv om bitcoinentusiaster vil hevde at bitcoin ikke har noen reelle utfordrere i øyeblikket er ikke det nødvendigvis oppfatningen hos folk flest. Siden mai 2021 har bitcoin dominansen vært under 50 %. Det vil si at flertallet av penger i verdens kryptomarked er i andre valutaer enn bitcoin. Narrative om å finne den neste bitcoinen lever i beste velgående. Mange vil nok også se på bitcoin og tenke at en er altfor sent ute. I jakten på rask rikdom plasseres dermed pengene i andre valutaer enn bitcoin. Min påstand: Bitcoin er verdilagring, andre kryptovalutaer er spekulasjon.


I neste del diskuterer jeg verdien til bitcoin. Les del 4 her.